اینترنت پر سرعت همیارنت

جشنواره ADSL

جشنواره ADSL

بسته های اینترنت
ترافیک
مفاد قرارداد

.ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه کلیک کنید

مفاد قرار داد
بسته های اینترنت
ترافیک
انتخاب سرعت
انتخاب زمان
۴۰ گیگابایت / ۱ ماه
تمدید-فروش

4 مگابیت

۴۰ گیگ داخلی معادل ۱۰ گیگ بین الملل

۱۳۷۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۲۰ گیگابایت / ۳ ماه
تمدید-فروش

4 مگابیت

۱۲۰ گیگ داخلی معادل ۳۰ گیگ بین الملل

۴۱۳۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۴۰ گیگابایت / ۶ ماه
تمدید-فروش

4 مگابیت

۲۴۰ گیگ داخلی معادل ۶۰ گیگ بین الملل

۷۸۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۴۸۰ گیگابایت / ۱۲ ماه
تمدید-فروش

4 مگابیت

۴۸۰ گیگ داخلی معادل ۱۲۰ گیگ بین الملل

۱۴۸۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۸۰ گیگابایت / ۱ ماه
تمدید-فروش

8 مگابیت

۸۰ گیگ داخلی معادل ۲۰ گیگ بین الملل

۲۲۹۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۴۰ گیگابایت / ۳ ماه
تمدید-فروش

8 مگابیت

۲۴۰ گیگ داخلی معادل ۶۰ گیگ بین الملل

۶۸۸۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۴۸۰ گیگابایت / ۶ ماه
تمدید-فروش

8 مگابیت

۴۸۰ گیگ داخلی معادل ۱۲۰ گیگ بین الملل

۱۳۰۷۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۹۶۰ گیگابایت / ۱۲ ماه
تمدید-فروش

8 مگابیت

۹۶۰ گیگ داخلی معادل ۲۴۰ گیگ بین الملل

۲۴۷۷۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۲۰ گیگابایت / ۱ ماه
تمدید-فروش

10 مگابیت

۱۲۰ گیگ داخلی معادل ۳۰ گیگ بین الملل

۲۷۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۴۸۰ گیگابایت / ۳ ماه
تمدید-فروش

10 مگابیت

۴۸۰ گیگ داخلی معادل ۹۰ گیگ بین الملل

۸۲۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۷۲۰ گیگابایت / ۶ ماه
تمدید-فروش

10 مگابیت

۷۲۰ گیگ داخلی معادل ۱۸۰ گیگ بین الملل

۱۵۶۸۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۴۴۰ گیگابایت / ۱۲ ماه
تمدید-فروش

10 مگابیت

۱۴۴۰ گیگ داخلی معادل ۳۶۰ گیگ بین الملل

۲۹۷۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۸۰۰۰ گیگابایت / ۶ ماه
مشترکین جدید

16 مگابیت

۸۰۰۰ گیگ داخلی معادل ۲۰۰۰ گیگ بین الملل

۱۷۸۹۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۲۰۰۰ گیگابایت / ۱۲ ماه
مشترکین جدید

16 مگابیت

۱۲۰۰۰ گیگ داخلی معادل ۳۰۰۰ گیگ بین الملل

۳۵۳۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۲۰ گیگابایت
100+20 گیگ

ترافیک

۲۰% تخفیف ترافیکی

۱۶۳.۸۰۰ هزار تومان

۱۳۰۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۰۰ گیگابایت
250+50 گیگ

ترافیک

۲۰% تخفیف ترافیکی

۳۷۲۰۰۰ هزار تومان

۲۹۴۴۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

قرارداد جشنواره  بلور برفی 

  • تمامی قیمت ها به تومان  و با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده (۹%)  می باشد.
  • جهت مشترکین جدید ADSL  مبلغ ۱۳.۰۸۰ تومان به عنوان راه اندازی مخابرات(رانژه) دریافت می گردد به غیر از موار اعلامی
  • سرویس شبانه با پهنای باند  تا ۸ مگابیت  از ساعت ۲ بامداد الی ۷ صبح می باشد.
  • استفاده از سایت فیلیمو  www.filimo.com  به صورت رایگان و باسرعت ۱۶ مگابیت میباشد
  • استفاده از پیام رسان های داخلی به محاسبه ۱ به ۳ می باشد به صورتی که اگر سرویس شما دارای ۱۰ گیگ ترافیک بین الملل باشد معادل ۳۰ گیگ ترافیک پیام رسان داخلی خواهد بود
  • تمامی سرویس ها به صورت محدود دوره ای می باشد به عنوان مثال اگر سرویس سه ماهه ۹۰ گیگ انتخاب گردد ماهیانه ۳۰ گیگ از حجم سرویس انتخاب شده قابل استفاده می باشد.
  • به دلیل بالا بودن پهنای باند سرویس ها قبل از خرید حتما با پشتیبانی دفتر مرکزی جهت بررسی وضعیت لینک ارتباط، تماس حاصل نمایید.
  • لازم به ذکر است با توجه به اعمال تخفیف ویژه بر روی پروموشن های اولیه امکان برگشت از فروش این سرویس ها امکان پذیر نمی باشد. و همچنین در صورت اتمام ترافیک مازاد اعمال سرویس جدید امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که متشرک قبل از اتمام اشتراک  تقاضای انصراف و یا تمدید سرویس دیگر را بنا به هر دلیلی  داشته باشد،  طبق قوانین داخلی شرکت همیارنت می بایست کل سرویس استفاده شده را به صورت تعرفه معمولی و یا مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال بابت انصراف از ادامه اشتراک به شرکت پرداخت نماید. این بند کاملا قانونی بوده و توسط  سازمان محترم تظیم مقررات رادیویی تایید گردیده است.

توضیحات در مورد سریس های

توربو فشفشه:

در این سرویس افزایش سرعت و حجم به صورت هم زمان بوده و  جهت فعال سازی این سرویس اشتراک اولیه می بایست از زمان تعریف شده  یک روز بیشتر زمان داشته  باشد و همچنین به دلیل  پروموشن های سرویس در صورتی که اشتراک اولیه دارای  ترافیک شبانه و یا هرگونه ترافیک مازاد  باشد،غیر فعال  میگردد و بعد از اتمام بسته ترافیکی مجدد فعال  می گردد.

سرویس نامحدود منصفانه:  

این نوع از سرویس ها ویژه آن دسته از مشترکین وایرلس می باشد که نیاز به سرعت بالایی دارند، همچنین استفاده از ترافیک شبانه سایت های داخلی و پیام رسان داخلی به صورت معادل سازی از دیگر مزیت های این سرویس می باشد. در این گروه از سرویس ها بعد از اتمام حجم، سرعت از ۱۲۸ تا ۵۱۲ کاهش می یابد اما همچنان به صورت نامحدود قابل استفاده است. به عنوان مثال سرویس  با ۳۰ گیگ ترافیک روزانه یا معادل ۳۰۰۰ گیگ ترافیک شبانه  با سرعت ۲۰ مگابیت (شبانه با سرعت ۸ مگ) بوده،که بعد از اتمام ترافیک سرعت تا ۵۱۲ کیلو بیت کاهش می یابد.در صورت خرید  ترافیک مازاد سرعت  سرویس  مجدد به ۲۰ مگابیت افزایش می یابد.این  قانون در تمامی سرویس های منصفانه برخودار می باشد.

سرویس ها ADSL

سرویس های  ADSL  دارای قوانین جدا سازی حجم (ضریب چهار) می باشد، به عنوان مثال در صورتی که سرویس سه ماهه با ۴۰ گیگ انتخاب گردد، مقدار حجم اختصاص یافته ۱۰ گیگ بین الملل معادل ۴۰ گیگ داخلی می باشد.

سرویس های دارای شبانه: دارای قوانین معادل سازی روزانه و شبانه می باشد و همچنین  برای استفاده از ترافیک شبانه ، سرویس می بایست دارای ترافیک روزانه باشد.

خبرها

بهار با تخفیف‌های ویژه‌ی بسته‌های ترافیک اینترنت ثابت

اعضای باشگاه مشتریان شاتل می‌توانند با تخفیف ویژه در دوره‌های حضوری و آنلاین مهندسی...