اینترنت پر سرعت همیارنت

اینترنت پرسرعت همیارنت

collocation

سرویس Collation عبارتست از اختصاص فضای لازم برای نصب تجهیزات مشتریان در مرکز داده همیارنت.


هزینه سرویس
عنوان واحد اجاره ماهیانه(ریال)
فضای عمودی رک هریونیت ۵۰۰۰۰۰
پاورماژول هرکابل ۱۶A ۲۰۰۰۰۰
اتصال شبکه حجمی با محاسبه ترافیک هرلینک ۱۰ Gb/s ۶۰۰۰۰۰
اتصال شبکه غیر حجمی هرلینک ۱۰ Gb/s ۲۵۰۰۰۰۰
آدرس آی پی هرعدد ۵۰۰۰۰
تعرفه ترافیک برای اینترنت حجمی
150GB Upload || 50GB Download هربسته ۱۰۰۰۰۰۰
300GB Upload || 100GB Download هربسته ۱۵۰۰۰۰۰
600GB Upload || 200GB Download هربسته ۲۰۰۰۰۰۰

نحوه پشتیبانی سرویس:

مراحل ثبت نام:

خبرها

بهار با تخفیف‌های ویژه‌ی بسته‌های ترافیک اینترنت ثابت

اعضای باشگاه مشتریان شاتل می‌توانند با تخفیف ویژه در دوره‌های حضوری و آنلاین مهندسی...