اینترنت پر سرعت همیارنت

جشنوار وایرلس

جشنوار وایرلس

بسته های اینترنت
ترافیک
مفاد قرارداد

.ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه کلیک کنید

مفاد قرار داد
بسته های اینترنت
ترافیک
انتخاب سرعت
انتخاب زمان
۱۰۰۰ گیگابایت / ۱ ماه
نامحدود منصفانه

تا 10 مگابیت

۱۰۰۰ گیگ شبانه معادل ۱۰ گیگ روزانه بعد از اتمام حجم کاهش سرعت تا ۱۲۸ کیلوبیت

۹۲۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۰۰۰ گیگابایت / ۱ ماه
نامحدود منصفانه

تا 16 مگابیت

۲۰۰۰ گیگ شبانه معادل ۲۰ گیگ روزانه
بعد از اتمام حجم کاهش سرعت تا ۲۵۶ کیلوبیت

۱۸۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۰۰۰ گیگابایت / ۱ ماه
نامحدود منصفانه

تا 20 مگابیت

۳۰۰۰ گیگ شبانه معادل ۳۰ گیگ روزانه
بعد از اتمام حجم کاهش سرعت تا ۵۱۲ کیلوبیت

۲۷۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۹۰ گیگابایت / ۳ ماه
تمدید-فروش

تا 10 مگابیت

۹۰ گیگ شبانه معادل ۳۰ گیگ روزانه

۲۷۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۸۰ گیگابایت / ۶ ماه
تمدید-فروش

تا 10 مگابیت

۱۸۰ گیگ شبانه معادل ۶۰ گیگ روزانه

۵۲۳۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۶۰ گیگابایت / ۱۲ ماه
تمدید-فروش

تا 10 مگابیت

۳۶۰ گیگ شبانه معادل ۱۲۰ گیگ روزانه

۹۹۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۸۰ گیگابایت / ۳ ماه
تمدید-فروش

تا 16 مگابیت

۱۸۰ گیگ شبانه معادل ۶۰ گیگ روزانه

۵۵۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۶۰ گیگابایت / ۶ ماه
تمدید-فروش

تا 16 مگابیت

۳۶۰ گیگ شبانه معادل ۱۲۰ گیگ روزانه

۱۰۴۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۷۲۰ گیگابایت / ۱۲ ماه
تمدید-فروش

تا 16 مگابیت

۷۲۰ گیگ شبانه معادل ۲۴۰ گیگ روزانه

۱۹۸۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۲۷۰ گیگابایت / ۳ ماه
تمدید-فروش

تا 20 مگابیت

۲۷۰ گیگ شبانه معادل ۹۰ گیگ روزانه

۸۲۵۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵۴۰ گیگابایت / ۶ ماه
تمدید-فروش

تا 20 مگابیت

۵۴۰ گیگ شبانه معادل ۱۸۰ گیگ روزانه

۱۵۷۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۰۸۰ گیگابایت / ۱۲ ماه
تمدید-فروش

تا 20 مگابیت

۱۰۸۰ گیگ شبانه معادل ۳۶۰ گیگ روزانه

۲۹۷۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۵۰۰۰ گیگابایت / ۶ ماه
مشترکین جدید

تا 30 مگابیت

۵۰۰۰ گیگ شبانه معادل ۵۰۰ گیگ روزانه راه اندازی اولیه رایگان

۲۷۵۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۱۰۰۰ گیگابایت / ۱۲ ماه
مشترکین جدید

تا 30 مگابیت

۵۰۰۰ گیگ شبانه معادل ۵۰۰ گیگ روزانه راه اندازی اولیه رایگان

۵۵۰۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۱۲۰ گیگابایت
100+20 گیگ

ترافیک

۲۰% تخفیف ترافیکی

۲۰۷۰۰۰ هزار تومان

۱۶۵۰۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

۳۰۰ گیگابایت
250+50 گیگ

ترافیک

۲۰% تخفیف ترافیکی

۴۶۱۰۰۰ هزار تومان

۳۷۵۲۰۰ تومان

راهنما

1- .ابتدا سرعت اینترنت و مدت زمان طرح را انتخاب کنید

2- از میان بسته های متنوع،بسته مناسب خود را انتخاب و .بر روی دکمه خرید کلیک کنید

مفاد جشنواره  بلور برفی 

  • تمامی قیمت ها به تومان  و با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده (۹%)  می باشد.
  • جهت مشترکین جدید ADSL  مبلغ ۱۳.۰۸۰ تومان به عنوان راه اندازی مخابرات(رانژه) دریافت می گردد به غیر از موار اعلامی
  • سرویس شبانه با پهنای باند  تا ۸ مگابیت  از ساعت ۲ بامداد الی ۷ صبح می باشد.
  • استفاده از سایت فیلیمو  www.filimo.com  به صورت رایگان و باسرعت ۱۶ مگابیت میباشد
  • استفاده از پیام رسان های داخلی به محاسبه ۱ به ۳ می باشد به صورتی که اگر سرویس شما دارای ۱۰ گیگ ترافیک بین الملل باشد معادل ۳۰ گیگ ترافیک پیام رسان داخلی خواهد بود
  • تمامی سرویس ها به صورت محدود دوره ای می باشد به عنوان مثال اگر سرویس سه ماهه ۹۰ گیگ انتخاب گردد ماهیانه ۳۰ گیگ از حجم سرویس انتخاب شده قابل استفاده می باشد.
  • به دلیل بالا بودن پهنای باند سرویس ها قبل از خرید حتما با پشتیبانی دفتر مرکزی جهت بررسی وضعیت لینک ارتباط، تماس حاصل نمایید.
  • لازم به ذکر است با توجه به اعمال تخفیف ویژه بر روی پروموشن های اولیه امکان برگشت از فروش این سرویس ها امکان پذیر نمی باشد. و همچنین در صورت اتمام ترافیک مازاد اعمال سرویس جدید امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که متشرک قبل از اتمام اشتراک  تقاضای انصراف و یا تمدید سرویس دیگر را بنا به هر دلیلی  داشته باشد،  طبق قوانین داخلی شرکت همیارنت می بایست کل سرویس استفاده شده را به صورت تعرفه معمولی و یا مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال بابت انصراف از ادامه اشتراک به شرکت پرداخت نماید. این بند کاملا قانونی بوده و توسط  سازمان محترم تظیم مقررات رادیویی تایید گردیده است.

توضیحات در مورد سریس های

توربو فشفشه:

در این سرویس افزایش سرعت و حجم به صورت هم زمان بوده و  جهت فعال سازی این سرویس اشتراک اولیه می بایست از زمان تعریف شده  یک روز بیشتر زمان داشته  باشد و همچنین به دلیل  پروموشن های سرویس در صورتی که اشتراک اولیه دارای  ترافیک شبانه و یا هرگونه ترافیک مازاد  باشد،غیر فعال  میگردد و بعد از اتمام بسته ترافیکی مجدد فعال  می گردد.

سرویس نامحدود منصفانه:  

این نوع از سرویس ها ویژه آن دسته از مشترکین وایرلس می باشد که نیاز به سرعت بالایی دارند، همچنین استفاده از ترافیک شبانه سایت های داخلی و پیام رسان داخلی به صورت معادل سازی از دیگر مزیت های این سرویس می باشد. در این گروه از سرویس ها بعد از اتمام حجم، سرعت از ۱۲۸ تا ۵۱۲ کاهش می یابد اما همچنان به صورت نامحدود قابل استفاده است. به عنوان مثال سرویس  با ۳۰ گیگ ترافیک روزانه یا معادل ۳۰۰۰ گیگ ترافیک شبانه  با سرعت ۲۰ مگابیت (شبانه با سرعت ۸ مگ) بوده،که بعد از اتمام ترافیک سرعت تا ۵۱۲ کیلو بیت کاهش می یابد.در صورت خرید  ترافیک مازاد سرعت  سرویس  مجدد به ۲۰ مگابیت افزایش می یابد.این  قانون در تمامی سرویس های منصفانه برخودار می باشد.

سرویس ها ADSL

سرویس های  ADSL  دارای قوانین جدا سازی حجم (ضریب چهار) می باشد، به عنوان مثال در صورتی که سرویس سه ماهه با ۴۰ گیگ انتخاب گردد، مقدار حجم اختصاص یافته ۱۰ گیگ بین الملل معادل ۴۰ گیگ داخلی می باشد.

سرویس های دارای شبانه: دارای قوانین معادل سازی روزانه و شبانه می باشد و همچنین  برای استفاده از ترافیک شبانه ، سرویس می بایست دارای ترافیک روزانه باشد.

خبرها

بهار با تخفیف‌های ویژه‌ی بسته‌های ترافیک اینترنت ثابت

اعضای باشگاه مشتریان شاتل می‌توانند با تخفیف ویژه در دوره‌های حضوری و آنلاین مهندسی...